Stručni skup 8.rujna 2015.

Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu organizirala je javnu tribinu, stručni skup na temu: 3.Protokol Konvencije …