STOP PROGRAM PREMA MALOLJETNICIMA

 WP_20151105_14_10_47_Pro

Stop program zaustavlja neprihvatljivo ponašanje maloljetnika, kojima se nudi mogućnost zamjene sudskog postupka programima koji uključuju preuzimanje odgovornosti za prekršaj, dobrovoljno prihvaćanje humanitarnog rada, savjetovanja ili treninga socijalnih vještina u organizacijama lokalne zajednice. Roditeljima maloljetnika pruža se pomoć u roditeljskoj ulozi i obnavljanju odnosa između djeteta i roditelja, obnavlja se i odnos između maloljetnika i zajednice u kojoj živi. Program obuhvaća edukaciju i umrežavanje stručnjaka i institucija, kao i rad s medijima.

Stop protokol  sadrži senzibilizaciju i edukaciju policije i stručnjaka,  detekciju prekršaja ili kaznenog djela po policiji uz primjenu kriterija za stop program, neposredni rad s korisnicima u cilju utvrđivanja dobrovoljnosti i preuzimanja odgovornosti po stručnoj osobi, provođenje dogovorene obaveze u lokalnoj zajednici, završni edukativni razgovor s korisnicima, evaluacija programa i javna objava rezultata.

Stop program je do sada proveden u Gradu  Zagrebu, od 2012. do 2016. na području Trnja, Centra, Medvešćaka i Novog Zagreba, Grada Velike Gorice, kojim su bili obuhvaćeni 100-tinjak maloljetnika i njihovih roditelja uz veliki broj policije, stručnih osoba, socijalnih pedagoga i socijalnih radnika koji su obučeni u radu s maloljetnicima kroz izvan sudsku nagodbu te stručnih osoba u nevladinim organizacijama koji su davali maloljetnicima obavljanje određenih poslova i uključivali ih u udruge na području gdje maloljetnici prebivaju, pokazuje da su svi uključeni u ovaj projekt, a posebno maloljetnici i roditelji izuzetno zadovoljni njegovim provođenjem, radi prevencije lošeg ponašanja maloljetnika u budućnosti, a što je prepoznato kao podizanje sigurnosti zajednice. Trenutno se i dalje provodi na području Grada Velike Gorice i u pojedinim gradskim četvrtima Grada Zagreba. 

 Odlukom žirija Hrvatske velike nagrade sigurnosti 2014. godine USZM je osvojila Hrvatsku veliku nagradu sigurnosti za Stop program u kategoriji za najbolji projekt NVO-a za sigurnost zajednice.

IMG_2473

Na području Republike Hrvatske, maloljetnici godišnje počine između 5.000 tisuća prekršaja, a u Gradu Zagrebu bilježimo više od 1.000. Prema njima se primjenjuju opomene,ukori, novčane kazne, koje često ne dovode do promjene ponašanja. Sudski postupak traje dugo te od prekršaja pa do sankcije prođe puno vremena pa se maloljetnicima po nekoliko puta izriču iste sankcije, bez rezultata. Stop program nudi drugačiji, aktivan i adekvatan odgovor kojim se maloljetnik suočava s posljedicama svog ponašanja i poučava procesu preuzimanja odgovornosti za ponašanje.  Maloljetniku se daje jasna poruka da građani i postojeće institucije društva ne toleriraju neprihvatljivo i prekršajno ponašanje mladih, ali su spremne svojim aktivnim djelovanjem dati priliku mladom čovjeku da svoje ponašanje promijeni i biti zajednica koja brine. U isto vrijeme Stop program obuhvaća rad s roditeljima čija uloga je oslabljena zbog nepovoljnih obiteljskih prilika, izostanka adekvatne roditeljske podrške, nepostojanja obiteljskih pravila, slabe uključenosti roditelja u život djeteta, jednočlanih roditelja, mladih roditelja do zanemarivanja roditeljske skrbi.

Stop program smo razvili primjenjujući tridesetogodišnje iskustvo Nizozemske gdje su djeca prepoznata kao posebno osjetljiv dio populacije. Kad se dijete u dobi od 14 godina do 18 godina, prvi put pojavi kao osoba koja je prekršila zakon, a radi se o manjim ispadima u njihovom ponašanju, nudi im se mogućnost da umjesto  odlaska na sud, prihvate dobrovoljno uključivanje u programe savjetovanja, humanitarnog rada ili  trening socijalnih vještina. Posebno se jača i kompetencija djeteta da se odupre utjecaju vršnjačke skupine i učenju kako reći ne – društveno neprihvatljivom ponašanju. Roditelji maloljetnika također moraju prihvatiti svoju odgovornost a ako postoji sumnja da se radi o težim problemima u ponašanju maloljetnika ili u obitelji, slučaj se dostavlja centru za socijalnu skrb.

Kroz ovaj program obuhvaćamo prekršajna ponašanja mladih koje zatičemo u kasnim noćnim satima bez roditeljske skrbi, koji sjede na klupama i piju alkoholna pića ili puše „travu“, koji nisu ishodili osobnu iskaznicu ili ju ne nose sa sobom, koji ometaju svojom bukom, svađom ili tučnjavom,  mir građana.

Glavne grupe projektnih aktivnosti su:

 1. Identificiranje ustanova i stručnjaka zainteresiranih za sudjelovanje u projektu (mapiranje);
 2. Procjena potreba za provedbom projekta na pojedinom mjestu;
 3. Edukacija – obuka stručnjaka (treninzi policajaca, socijalnih radnika, socijalnih pedagoga, stručnih suradnika u školama i udrugama);
 4. Umrežavanje stručnjaka i ustanova (radni sastanci, okrugli stolovi, dogovori);
 5. Direktan rad s maloljetnicima (Primitak službene prijave koju šalje policija; sastanak s maloljetnikom i roditeljima/skrbnicima; drugi sastanak s maloljetnikom; maloljetnik (i roditelji) potpisuje sporazum; provođenje alternativnog programa; konačni sastanak s maloljetnikom (i roditeljima/skrbnicima); zaključak i izvješće policiji, centru za socijalnu skrb;
 6. Medijska promocija projekta;
 7. Evaluacija, monitoring i supervizija na projektu.

IMG_0072[1]

U prosincu 2016. godine održana je Prva međunarodna konferencija o STOP programu. Konferenciji je prisustvovalo više od 140 predstavnika institucija grada i socijalne skrbi, stručnjaka za djecu i mladež, odvjetnika i odvjetnica, policajaca i policajki, prosvjetnih djelatnika i djelatnica, predstavnika i predstavnica pravosuđa  BiH i Srbije, UNICEF-a te predstavnika i predstavnica nevladinih organizacija.

Konferenciju su popratili novinarke i novinari: Hrvatskog radija, AlJazeere, Radio Sljemena, Hine, Jutarnjeg lista, Večernjeg lista te Trisa- nezavisnog novinarskog portala.

Zaključci konferencije su:

 • Provesti kroz sustav uvođenje Stop programa kao diverziju za maloljetnike uz izvansudsku nagodbu,
 • Primjenjivati Stop program na sve maloljetnike budući da je brz, učinkovit i svrsihodan,
 • Uvesti jednako postupanje za sve maloljetnike uz jednaka pravila iz kaznenog prava,
 • Povezati sve diverzijske postupke te ojačati postojeći model izvansudske nagodbe.

 Stop program je održiv kako na području lokalnih zajednica tako i za cijelo područje RH ukoliko će nadležna ministarstva, odnosno lokalna tijela pojedine zajednice usvojiti svojom politikom prema mladima, nastaviti sa umrežavanjem stručnjaka i prihvatiti alternativni način postupanja prema maloljetnicima kako bi se izbjegao sudski postupak koji sa svojim odlukama u odnosu na lakše prekršaje ne dovodi kod maloljetnika do promjene ponašanja. Umrežavanje stručnjaka u zajednici povećava međusobno povjerenje, volju i snagu zajednice da se preventivnim djelovanjem policije, sustava socijalne skrbi i građana u udrugama za zajednicu učini nešto efikasno i djelotvorno. Edukaciju za provođenje Stop programa zatražili su i Grad Varaždin te Grad Čakovec. 

_dsc0616