ČLANSTVO U UDRUZI

(1) Članom Udruge  mogu biti poslovno sposobni državljani Republike Hrvatske visoke stručne spreme iz prava, socijalne pedagogije, psihologije, socijalnog rada, medicine i iz ostalih društveno-humanističkih znanosti, koji rade s djecom i mladima.

(2) Članovi Udruge mogu biti strani državljani, pod uvjetima utvrđenim ovim Statutom i zakonom.

(3) Počasni član Udruge može biti osoba koja značajno doprinosi radu Udruge svojim znanjem, pružanjem stručne i drugih vrsta pomoći te podrške članovima Udruge.

(4) Udruga vodi popis članova. Tajnik Udruge brine o popisu članstva.

PRISTUPNICA

članovi iz institucija

Predsjednica: Lana Peto Kujundžić (Županijski sud u Zagrebu)

Dopredsjednica: Marina Parač Garma (Općinski građanski sud u Zagrebu)

Tajnica: Davorka Lalić Lukač (Općinski kazneni sud u Zagrebu)

Rizničarka : Adinda Trupec Matutinović (Općinski kazneni sud u Zagrebu)

 Upravni odbor:

1. Lana Peto Kujundžić

2. Marina Parač Garma

3. Davorka Lalić Lukač

4. Melita Božičević Grbić

5. Sonja Vrandečić

6. Adinda Trupec Matutinović

Savjetodavno vijeće:

Predsjednica: dr.sc. Irena Cajner Mraović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

dr.sc. Marina Ajduković , Studij socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu

dr.sc. Aleksandra Korać Graovac, Pravni fakultet u Zagrebu

Dijana Rizvić, dipl.iur, Općinski kazneni sud u Zagrebu

Matea Babić, mag.paed, Županijski sud u Zagrebu

Kristian Pelc, dipl.iur, HOK