ČLANSTVO U UDRUZI

(1) Članom Udruge  mogu biti poslovno sposobni državljani Republike Hrvatske visoke stručne spreme iz prava, socijalne pedagogije, psihologije, socijalnog rada, medicine i iz ostalih društveno-humanističkih znanosti, koji rade s djecom i mladima.

(2) Članovi Udruge mogu biti strani državljani, pod uvjetima utvrđenim ovim Statutom i zakonom.

(3) Počasni član Udruge može biti osoba koja značajno doprinosi radu Udruge svojim znanjem, pružanjem stručne i drugih vrsta pomoći te podrške članovima Udruge.

(4) Udruga vodi popis članova. Tajnik Udruge brine o popisu članstva.

PRISTUPNICA

članovi iz institucija

Predsjednica: dr.sc.Lana Peto Kujundžić (Visoki kazneni sud Republike Hrvatske)

Dopredsjednica: Tijana Kokić (Općinski građanski sud u Zagrebu)

Tajnica: Davorka Lalić Lukač 

Rizničarka : Dijana Rizvić (Općinski kazneni sud u Zagrebu)

 Upravni odbor:

1. dr.sc.Lana Peto Kujundžić

2. Tijana Kokić

3. Davorka Lalić Lukač

4. Irena Kvaternik

5. dr.sc.Dalida Rittossa

Savjetodavno vijeće:

Predsjednica: dr.sc. Irena Cajner Mraović, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

dr.sc. Marina Ajduković, Studij socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu

Stanislav Walaszek, mag.iur, savjetnik Visokog prekršajnog suda RH

Matea Babić, mag.paed, Županijski sud u Zagrebu

Kristian Pelc, mag.iur, HOK

dr.sc. Jana Kujundžić,  Sveučilište u Essexu