Stručni skup: Djeca i mediji

Novinarska struka vrlo je važna u demokratskom društvu i  sudjeluje u stvaranju  općedruštvenog morala, sustava vrijednosti, javnog mnijenja, a osobito   psihosocijalnog  …