Od početka rada Udruge održavaju se brojne javne tribine kojima je cilj edukacija stručnjaka i stručnjakinja koji rade s djecom i mladima te predstavljanje novih znanstvenih istraživanja i specifične problematike (neke od tema bile su: Posebnost prekršajnog postupka prema maloljetnicima (okrivljenicima i oštećenicima), Razvod braka- manipulacija s djecom, Etiologija maloljetničke delikvencije, Djeca i alkohol,  Prerano napuštanje škole, Nasilje nad djecom-istraživanje u RH, Nasilje među djecom, Kriminalitet maloljetnika-kuda idemo, Koliko ima rehabilitacije u penalnom sustavu za maloljetnike, Kako poslije ustanove pomoći mladima, Europska konvencija o pravima djece, Kockanje adolescenata, Alternativne sankcije prema maloljetnicima po uzoru na nizozemski Halt program, Izvansudska nagodba u kaznenom postupku prema mladima-mirenje, Nacrt Obiteljskog zakona, Izdvajanja djece iz obitelji, Posebna odgojna ustanova Lug,, Kako djeca mogu biti svjedoci u kaznenim postupcima, itd …) U prosjeku, godišnje se održi 6-7 javnih tribina, najčešće u prostorima Tribine Grada Zagreba, Kaptol 27. 

IMG_1741[1]

CILJEVI UDRUGE:

 1. Promicanje i praćenje poštivanja dječjih prava u sudskim postupcima, temeljem Konvencije o pravima djeteta, preporuka Vijeća Evrope i UN-a;
 2. Poticanje suradnje između sudaca za mladež, obiteljskih sudaca, sudaca za prekršaje, državnih odvjetnika, odvjetnika, stručnih suradnika na sudovima i državnim odvjetništvima, sa stručnjacima u socijalnoj skrbi, pravosuđu i ostalim stručnjacima koji surađujući sa sudovima rade u predmetima koji se odnose na djecu, mlade i obitelj;
 3. Pružanje stručne  potpore članovima Udruge te široj stručnoj javnosti  kroz seminare, radionice i predavanja, s ciljem senzibilizacije i edukacije o pravima djece, razvoju djece u obitelji i širem okruženju, s posebnom pozornosti na djecu u riziku;
 4. Promicanje novih sadržaja i  metoda rada u području prevencije i tretmanskih intervencija prema djeci i mladima koja su počinila kazneno djelo, prekršaj ili su u psihosocijalnom riziku.
 5. Poticanje istraživanja i izvještavanja o delinkvenciji djece i mladih, te njihovoj kaznenopravnoj i obiteljskopravnoj zaštiti;
 6. Suradnja s drugim udrugama i institucijama u zemlji i inozemstvu,  koje se bave zaštitom djece i mladeži.

DJELATNOSTI UDRUGE:

 1. Poticanje suradnje, međusobne pomoći i povezivanja sudaca za mladež, obiteljskih sudaca, prekršajnih sudaca, državnih odvjetnika, odvjetnika i ostalih stručnjaka koji rade s djecom i mladima;
 2. Provođenje seminara, radionica, predavanja i slično, vezano za prava i zaštitu djece;
 3. Suradnja s fakultetima i drugim obrazovnim i stručnim institucijama radi poticanja istraživanja i izvještavanja o stanju rizičnih ponašanja i delinkvencije mladih, problema u obitelji, skrbi nad djecom i slično;
 4. Sudjelovanje na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima;
 5. Izdavanje knjiga, časopisa, brošura, priručnika iz područja djelatnosti Udruge te informiranje javnosti;
 6. Učlanjenje u internacionalna i domaća udruženja čiji su ciljevi srodni ciljevima Udruge.

mari-helin-tuominen-38313

UDRUGU ZASTUPAJU

dr.sc. Lana Peto Kujundžić, predsjednica

Tatjana Kokić, dopredsjednica

Tajnica udruge

Snježana Pavlin Oreški

ŽIRO RAČUN UDRUGE – Zagrebačka banka u Paromlinskoj br. 2360000-1102129835 

PRONAĐITE NAS NA FACEBOOKU: www.facebook.hr/uszm.hr, www.facebook.hr/stopprogramuszm

E-MAIL: uszm@uszm.hr