Novinarska struka vrlo je važna u demokratskom društvu i  sudjeluje u stvaranju  općedruštvenog morala, sustava vrijednosti, javnog mnijenja, a osobito   psihosocijalnog  razvoja djece i mladih.  Na javnoj tribini stručnom skupu 16. travanja 2018. u Novinarskom domu, u organizaciji USZM-a i Hrvatskog novinarskog društva, u Zagrebu, govorili su  stručnjaci:

  1. prof.dr.sc. Danijel Labaš, Hrvatski studiji
  2. dr.sc. Luka Maršić, Udruga „KLOK“
  3. dr.sc. Lana Petö Kujundžić, sutkinja za mladež Županijskog suda u Zagrebu
  4. Kristina Turčin, Hrvatsko novinarsko društvo

Stručnim skupom je moderirala viša stručna savjetnica – socijalni pedagog Odjela za mladež Županijskog suda u Zagrebu Matea Babić.

Zaključci skupa:

Djetinjstvo i adolescencija trebali bi biti rezervoar sreće, a konstantna dinamika utjecaja roditelja i društvene zajednice uvelike utječu na sliku o sebi, stjecanje identiteta i sposobnosti.

Upravo u tom dijelu mediji imaju važnu ulogu u promicanju prava djece i mladih, u otkrivanju odnosa koji ugrožavaju djecu i mlade te u obavještavanju javnosti o tome. 

Mediji snažno utječu na društvene vrijednosti i  senzibilitet javnosti za izloženost djece i mladih različitim negativnim utjecajima. Uloga medija je također važna u pomaganju djeci i mladima u poticanju humanitarnog djelovanja i socijalnog ponašanja građana. Važne su i medijske kampanje vezane uz preventivne socijalne i zdravstvene projekte stoga je namjera bila stručnog skupa progovoriti o tome kako način na koji se govori i piše o djeci i mladima koji su počinitelji ili žrtve različitih neprihvatljivih ponašanja utječe na svijest mladih te postoji li danas veći broj nesretne djece i mladih osoba koje sve ranije razvijaju ozbiljne poremećaje te  se teže nose sa kasnijim životnim izazovima.

Gdje je ravnoteža između promocije, senzacije, zakonskih normi, morala i etičnosti?

Ustavni, konvencijski i zakonski okvir jasno govori o zaštiti djece na privatnost, tajnost podataka, isključenje javnosti i postupanje svih institucija u skladu s najboljim interesom djeteta. Ujedno je jasno pravo djece da budu informirana i da mediji slobodno izvještavaju, ali da i nadalje dobrobit djeteta bude na prvom mjestu.

Od stručne javnosti, kao što su: pravobraniteljice za djecu, odvjetnica, predsjednik Pragme, novinari, predstavnice Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, iznesen je niz primjera kako su prekršena prava djece ali i kako je podignuta javna svijest izvještavanjem o djeci i pojavi nasilja nad djecom u društvu, od zlostavljanja do zanemarivanja djece kako bi se zaštitila njihova prava.

 Prezentacije:

djeca-i-mediji-lana-peto-kujundzic

mladi-i-medijdr-sc-marsic

O stručnom skupu u medijima:

http://www.in-portal.hr/in-portal-news/vijesti/15682/strucni-skup-u-zagrebu-potreban-oprezniji-pristup-kada-se-pise-o-djeci-u-medijima

http://www.nacional.hr/potreban-oprezniji-pristup-kada-se-pise-o-djeci-u-medijima/

https://www.hina.hr/vijest/9773032