Održan je stručni skup na temu “Stručnjaci izvanpravne struke na sudu” u utorak 30.5.2017 u Tribini Grada Zagreba. Skupu je prisustvovalo 40ak stručnjaka i stručnjakinja za djecu i mlade te članovi i članice udruge.

Uvodničari/ke u ovu temu su bili/e:

  1. Davorka Lalić-Lukač, viša stručna savjetnica Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, koja je ukratko predstavila pregled povijesti maloljetničkog prava i pojasnila najbolji interes dijeteta. Prezentaciju možete preuzeti ovdje.
  2. Matea Babić, višu stručnu savjetnicu Županjskog suda u Zagrebu, koja je govorila o opsegu posla stručnih suradnika izvan pravne struke na sudu. Prezentaciju možete preuzeti ovdje.
  3. Igor Petrić, viši stručni savjetnik Županijskog suda u Sisku, koji je govorio o kazneno pravnoj zaštiti djece i ispitivanju djece. Prezentaciju preuzmite ovdje.
  4. Mirjana Vukov Colić, predstavnica Centra za socijalnu skrb Zagreb, koja je govorila o ulozi Centara za socijalnu skrb i o suradnji između centara i stručnih suradnika izvanpravne struke na sudu. Prezentaciju preuzmite ovdje.
  5. Mirjanu Bijelić, predstavnicu Ureda UNICEF-a u Zagrebu, koja je govorila o osnaživanju pravosudnog sustava u postupanju  s djecom žrtvama i svjedocima kaznenih postupaka te predstavila brošure za pripremu djeteta za sud, koje možete preuzeti i pogledati na ovom linku. A njezinu prezentaciju možete preuzeti ovdje

Stručnim skupom moderirala je predsjednica udruge, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, Lana Petö Kujundžić.

Tijekom rasprave pokazalo se da je potrebna bolja suradnja između školstva i centara za socijalnu skrb te da je interdisciplinaran pristup ključan u zaštiti djece od naranije dobi kako bismo prevenirali kasnije sukobe sa zakonom. Potrebna je bolja povezanost svih dionika sustava, od zdravstva, školstva, centara za socijalnu skrb, vladinih i nevladinih organizacija koje se bave djecom i mladima te sudova za mladež i obiteljskih sudova.

Mirjana Bijelić na kraju je svoje prezentacije podijelila izvrstan citat Henryija Forda s kojim se duboko slažemo i nadamo se zajediničkim snagama stvoriti bolji sustav za djecu i mlade:

Coming together is a beginning, staying together is progress, and working together is success.  

  Henry Ford

Dolazak na skup je početak, ostajanje u kontaktu je napredak, a zajednički rad je uspjeh!