Sutkinja Lana Petö Kujundžić, dr. sc, predsjednica USZM-a, gostovala je u S.A.D-u kao predavačica, u lipnju 2019. na poziv Justice Lab Sveučilišta Columbia, koji provodi projekt Emerging Adult Justice, u Chicagu, Bostonu i  New Yorku . EAJ je projekt istraživanja i djelovanja usmjerenog na mlade od 18 do 25 godina, koji su u pravosudnom sustavu. Cilj projekta je promovirati, informirati i upoznati stručnu i širu javnost o mogućnostima razvoja odgovarajuće  reakcije pravosuđa, koja će uspješno omogućiti razvoj mladih ljudi u odrasle osobe.
Lael Elizabeth Hiam Chester je direktorica projekta Emerging Adult projekta na Sveučilištu Columbia- Justice Lab i vodi nacionalno i međunarodno istraživanje vezano za mlađe punoljetnike. Lael je odvjetnica posvećena mladima u kaznenom i građanskom pravu i zagovaranju politika. Ona je uspješno vodila projekte za prava djece, zagovarala je ukidanje prakse u Massachusettsu kojom su automatski optuživani i osuđivani svi 17-godišnjaci kao odrasle osobe, u odnosu na težinu kaznenog djela. Ona je također vodila kampanje koja su bile vezane za omogućavanje nastavka školovanja djece u zatvorima, o mogućnostima roditelja u zatvorskom sustavu te diskriminacije po broju osuđenih osoba prema boji kože, kao i o pretjeranoj usmjerenosti  na sigurnost u zatvorima.
Na poziv Justice Lab-a, a nakon obilaska Hrvatske u 2018. godini od strane Laele Elizabeth Hiam Chester i Vincenta Schiraldia, zamjenika direktorice na projektu, Petö Kujundžić sudjeovala je na dva okrugla stola i konferenciji zagovaranja politika u odnosu na mlađe punoljetnike te je prikazala pravni sustav u Hrvatskoj ističući primjere dobre prakse. Na Sveučilištu Harvard, Sveučilištu Columbia te u Chicagu uz kolege iz Njemačke, Andreasa Rittera, državnog odvjetnika iz Rostoka i Jorga Jessea, direktora odjela za zatvore i probaciju Ministarstva pravosuđa Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin i Nizozemske, Jolande uit Beijerse, profesorice Sveučilišta Erasmus, Rotterdam, predsjednica USZM-a L.P.Kujundžić je  razgovarala, obrazlagala i informirala profesore kaznenog prava, suce i tužioce, zainteresirano građanstvo, kao i donosioce odluka o razlozima i mogućnostima postupanja prema mlađim punoljetnicima počiniteljima kaznenih djela. Mlađim punoljetnicima, prema propisima Republike Hrvatske, može se izreći maloljetnička sankcija ako je delikt počinjen zbog dobi i ako se tom sankcijom može postići svrha da on ne nastavi sa činjenjem kaznenih djela. Postupak se uvijek vodi pred sudom za mladež i posebnost je postupovnih pravila. Ukoliko se mlađem ponoljetniku izreknu maloljetničke sankcije nema evidencije o kažnjavanju.