P   O  Z  I  V
na javnu objavu rezultata Stop programa Novi Zagreb
u srijedu , 4. svibnja 2016. u 13 sati,
Novi Zagreb, Dom za odgoj djece i mladeži, Svetog Mateja 70 a
 Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež je u suradnji s policijom, Centrom za socijalnu skrb Novi Zagreb i organizacijama civilnog društva, tijekom 2015. g. provela preventivni projekt prema maloljetnicima koji su prvi put došli u sukob sa zakonom – STOP PROGRAM, uz financijsku potporu Grada Zagreba, Ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.
                Na skupu će biti prikazani rezultati projekta koji je bio usmjeren na prevenciju društveno neprihvatljivih oblika ponašanja mladih s naglaskom na preuzimanje odgovornosti i posljedice ponašanja. Stop program afirmira alternativni pristup u odgovoru društva na kažnjiva ponašanja maloljetnika, koji uključuje suradnju i koordinaciju svih sudionika u intervenciji kako bi se uspostavio socijalni mir, sigurnost i poštivanje pozitivnih standarda ponašanja, a bez procesuiranja počinitelja, koji program  USZM provodi od 2012.g. u Gradu Zagrebu.
Predstavljanje Stop programa:
1.       Uvodna riječ – Višnja Fortuna –  predstavnik Grada Zagreba
2.       Pozdravna riječ – predstavnik Doma za odgoj djece Božo Vrkljan
3.       Stop program, zakonska i stručna uporišta – Lana Petö Kujundžić, predsjednica USZM
4.       Uloga policije – Roko Baotić , načelnik PP Novi Zagreb
5.       Uloga partnera u provedbi projekta:
Nives  Pandža– Udruga Um, duh, tijelo- Gombalište
Milivoj Kodrnja – Centar za socijalnu skrb Novi Zagreb
6.       Evaluacija –  prof.dr.sc. Marina Ajduković
Molimo Vas da se odazovete pozivu i aktivno sudjelujete u raspravi.
 
                                                                                                                             Predsjednica USZM
                                                                                                                             Lana Petö Kujundžić