Stručni skup je održan 23. ožujka 2010. godine na Trgovačkom sudu u Zagrebu na temu “Sankcije mlađim punoljetnicima”. Uvodničari su …