«Što za djecu znači Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava »
Velika dvorana Hrvatske odvjetničke komore,Zagreb, Koturaška 53/II,
u organizaciji Pravobraniteljice za djecu, USZM-a i HOK-a.
PROGRAM
10:00 otvaranje skupa i uvodni pozdrav, Mila Jelavić, pravobraniteljica za djecu
10:10 uvodni pozdrav: Lana Peto Kujundžić, ispred Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež
10:15 uvodni pozdrav : predstavnik Hrvatske odvjetničke komore
10:20 Sandra Artuković –Kunšt, zamjenica ministra, Ministarstvo pravosuđa
10:30 Jasna Kelava-Čurković Ministarstva socijalne politike i mladih-
10:40 Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava / poseban zastupnik djeteta
prof.dr.sc. Dubravka Hrabar, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
11:00 Pravo djeteta da ga se sasluša – Opći komentar br. 12 (2009) Odbora za prava djeteta
UN-a
prof. dr.sc. Aleksandra Korać Graovac, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
11:20 Pravo djeteta na izražavanje mišljenja u postupcima razvoda braka, doc.dr.sc. Branka Rešetar, Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku
11:35 Razgovor s djetetom koji osigurava ostvarivanje prava djeteta na sudjelovanje uz istodobnu zaštitu dobrobiti djeteta
prof.dr.sc. Domagoj Štimac , zamjenik ravnateljice Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba
11:50 stanka
12:05 Implementacija Konvencije o ostvarivanju dječjih prava – sudačka perspektiva, Marina Parać-Garma, sutkinja, Općinski građanski sud u Zagrebu
12:20 Implementacija Konvencije o ostvarivanju dječjih prava – iz perspektive czss,
Nada Petković, prof. psihologije, Zavod za socijalnu skrb u Zagrebačkoj županiji, Područni CZSS Dugo Selo
12:35 Uloga odvjetnika u zaštiti dobrobiti i prava djeteta u postupcima na koje se odnosi Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava
Beti Korać Zuppa, odvjetnica, Zagreb