Vlada Republike Hrvatske Ured za suzbijanje zlouporabe droge je objavila članak:

Izvještaj EMCDDA-a o trenutnim kretanjima – Utjecaj COVID-19 na usluge za korisnike droga u Europi

Od početka 2020., europske zemlje doživljavaju neviđenu prijetnju za javno zdravlje pojavom koronavirusne bolesti (COVID-19). Kako bi istražili učinke i implikacije ove epidemije na usluge za korisnike droga u Europi, Europski centar za praćenje droga i ovisnosti pokrenuo je studiju mješovite metode o trendovima, kako bi pružio kratak pregled trenutne situacije.

Cilj je pružiti brzu procjenu stanja u odnosu na utjecaj COVID-19 na pružanje usluga i traženja pomoći među osobama koje koriste drogu.

Preliminarna otkrića sugeriraju da je došlo do smanjene dostupnosti usluga europskih službi za korisnike droge tijekom prva dva mjeseca pandemije, kako onih koje se odnose na usluge tretmana, tako i onih koje osiguravaju intervencije smanjenja šteta.

Usluge vezane uz suzbijanje zlouporabe droga značajno su pogođene na slične načine kao i druge zdravstvene usluge, pri čemu su neki pružatelji usluga bili prisiljeni zatvoriti ili ograničiti pristup.

Službe koje i dalje izravno rade s klijentima moraju implementirati nove higijenske mjere i mjere socijalne distance, što može biti posebno izazovno u okruženjima u kojima djeluju pružatelji usluga za korisnike droga.

Također se navodi da se usluge sve više pružaju putem mobilnih ili mrežnih platformi kako bi se ublažile trenutne poteškoće u pružanju direktnih usluga „licem u lice“.

Iako pokušavaju učinkovito poslovati, pružatelji usluga susreću se s nizom specifičnih novih izazova u vezi COVID-19.

Navedeno uključuje:

–          pristup dovoljnoj količini osobne zaštitne opreme za osoblje;

–          informiranje i edukacija klijenata o rizicima COVID-19;

–          postupci sa zaraženim klijentima i zabrinutost zbog izloženosti osoblja infekciji;

–          pružanje pomoći marginaliziranim klijentima oko dostupnosti osnovnih higijenskih usluga;

–          izazovi povezani s korištenjem tehnologije na daljinu (putem telefona i video komunikacijom);

–          nedostatak osoblja;

–          problemi s prihvatom novih klijenata i osiguravanjem zamjenske terapije

Udruga je zajedno sa Zajednicom susret za program Benjamin kontaktirala stručnjake povodom pandemije i mladih koji su korisnici ili ovisnici o drogi pa objavljujemo njihova razmišljanja:

Mr.sc. Lucija Sabljić iz SLUŽBE ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI NZJZ „DR.A. ŠTAMPAR” 

hzjz

prof. dr. sc. Ksenija Butorac, Visoka policijska škola, MUP RH,vanjska suradnica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

butorac-clanak-za-strucni-skup-udruge-svibanj-2020

Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“ u programu „Benjamin“ 

zajednica-susret

Stručni savjetnik Visokog prekršajnog suda Stanislav Walaszek

uszm-statisticki-podaci-prekrsaji