Dana 15.studenog 2017. održan je stručni skup na temu neprihvatljivog ponašanja u školi i primjene Stop programa. Skupu je prisustvovalo preko 130 predstavnika udruga, sustava socijalne skrbi, pravosuđa, obrazovnog i zdravstvenog sustava, policije te studenata i studentica.

Ravnateljica OŠ “Matija Gubec” Ljiljana Klinger postavila je pitanje odgovornosti roditelja, učitelja i šire zajednice zbog neprilagođenog ponašanja učenika. Smatra da dijete treba imati dobre uvjete u školi što nije samo dobar inventar već i punu brigu i znanje u postupanju učitelja u odnosu na sve probleme đaka.

Alma Rovis Brandić, iz  Agencija za odgoj i obrazovanje, navela je da je važan pristup djeci i da učitelji i nastavnici moraju biti educirani u radu s djecom.

Nedjeljko Marković, iz Udruge Pragmapovezao je potrebe škola i provođenje alternativnih programa i rekao da je to u skladu sa strategijom koja traži razviti cjelovit sustav podrške učenicima:

„Jedan od najdjelotvornijih načina unapređivanja kvalitete obrazovnih sustava jesu intervencije na školskoj razini koje su usmjerene na učenika.  Tim se intervencijama uspostavljaju mehanizmi identificiranja poteškoća u učenju i mehanizmi pružanja dodatne podrške učenicima s pomoću kojih se unapređuju njihova postignuća. Posebna se pozornost posvećuje individualnoj podršci svim učenicima, a uključuje podršku u učenju, psihološku podršku i karijerno savjetovanje, kao i dodatne specifične oblike podrške djeci i učenicima s teškoćama i darovitoj djeci i učenicima.“

Predsjednica USZM-a, Lana Petö Kujundžić,  ponovila je kako se djeluje u Stop programu:

  • Brza rekacija: brzo, posebno i dosljedno
  • Norma: suočavanje s posljedicama ponašanja
  • sankcija: povezano s prekršajem, prilagođeno pojedinom slučaju
  • Suočavanje s posljedicama za druge (žrtva, roditelji)
  • Povezivanje sa zajednicom
  • Bez evidencije

Zaključeno je na stručnom skupu nakon diskusije velikog broja nazočnih ravnatelja, stručnih suradnika i stručne javnosti da je potrebna suradnja naših Ministarstava i to pravosuđa, socijalne politike, obrazovanja, zdravstva i unutarnje politike. Trebali bismo staviti dijete u centar naših odluka i akcija te se  prema djetetu ponašati s brigom i razumijevanjem, koristeći alternativne načine, a ne kazne. Za svako dijete koje je u riziku potrebno je povezati se sa svim sustavima kako bismo bili sigurni u njegovo dobro odrastanje (provjera odnosa u obitelji, odgojnih metoda staratelja, ali i učitelja). Bez nadzora svih koji se bave djecom ne možemo biti sigurni da smo napravili kao društvo sve što nam je bilo moguće.