Zaključci okruglog stola, javne tribine Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež od 28.rujna 2010.

1. Radi učinkovitog, žurnog  postupka okrenutog prema djeci potrebno je objediniti sudove za mladež i obiteljske sudove na način da se ostavi nadležnost u četiri do pet centara koji će odgovarati novom upravnom ustroju države i koji će raditi usko specijalizirano sa sucima za mladež, obiteljskim sucima ( koji će odlučivati i o starateljstvu i posvojenju) te stručnim suradnicima izvanpravne struke (socijalnim pedagozima, socijalnim radnicima i psiholozima za djecu).

2. Podstaknuti zakonske promjene radi boljeg rada Centara za socijalnu skrb i Obiteljskih centara, koji bi specijalistički sa stručnjacima soc. pedagozima, soc. radnicima i psiholozima bili u mogućnosti pružiti potpunu pomoć pri izvještavanju o djetetu i obitelji, provođenju sudskih mjera i obiteljskih medijacija.

3. Predložiti nadležnim Ministarstvima izmjene zakonskih tekstova Zakona o parničnom postupku, Ovršnog zakona, Zakona o socijalnoj skrbi kako zbog usklađivanja sa prihvaćenom Europskom konvencijom o ostvarivanju dječjih prava [1] tako i zbog primjene Konvencije o pravima djeteta.

„ Europskom konvencijom o ostvarivanju dječjih prava (NN međ. ugovori broj 1/10)

E. Nacionalna tijela

Članak 12.

1. Stranke će poticati, putem tijela koja, između ostalog, obavljaju zadaće utvrđene stavkom 2., promicanje i ostvarivanje dječjih prava.

2. Zadaće su kako slijedi:

a) dati prijedlog za osnaživanje zakonodavstva koje se odnosi na ostvarivanje dječjih prava;

b) dati mišljenje na nacrte zakona vezano uz ostvarivanje dječjih prava;

c) dati općenite informacije vezano uz ostvarivanje dječjih prava medijima, javnosti i osobama ili tijelima koji se bave pitanjima koja se odnose na djecu;

d) utvrditi stavove djece i dati odgovarajuće informacije djeci.“