P O Z I V

Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež organizira javnu tribinu, stručni skup na temu:

SUDOVI ZA MLADEŽ

koja će se održati 26. veljače 2020. godine, od 13,00-14,30 sati Zagreb, Kaptol 27.

            U Europskoj uniji kao i u Vijeću Europe obraća se posebna pažnja pravima djece u sudskim postupcima od kojih su posebno važna prava na ljudsko dostojanstvo, pravo na nediskriminaciju, pravo da izrazi svoje mišljenje, pravo na informiranost, pravo na zaštitu i privatnost i načelo najboljeg interesa djeteta. Stoga je važno prikazati kakve sudove za djecu želimo, njihovu organizacije, ujednačavanja kriterija i efikasnosti sudovanja za djecu na području Republike Hrvatske.

Uvodničari u javnu tribinu, okrugli stol:

Dr.sc.Lana Petö Kujundžić, predsjednica odjela za mladež Županijskog suda u Zagrebu,

Dr.sc.Kristijan Turkalj, državni tajnik Ministarstva pravosuđa,

Dr.sc.Irena Cajner Mraović, izvanredna profesorica Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta

                                                   u Zagrebu

Stanislav Walaszek, savjetnik u Visokom prekršajnom sudu RH

Višnja Drenški Lasan, odvjetnica iz  Zagreba

 

Pozivaju se: suci za mladež, obiteljski suci, suci prekršajnih sudova, suci kaznenih odjela, državni odvjetnici, odvjetnici, pravobranitelji, stručni suradnici za mladež, policajci, savjetnici i stručnjaci za djecu i mlade, stručnjaci vladinih i nevladinih institucija.

U Zagrebu, 7. veljače 2020. godine

 

Predsjednica Udruge

Dr.sc.Lana Petö Kujundžić