Nakon uvodnih izlaganja dr.sc.Lane Petö Kujundžićpredsjednice odjela za mladež, Županijskog suda u Zagrebu,dr.sc.Kristijana Turkalja, državnog tajnika Ministarstva pravosuđa,dr.sc.Irena Cajner Mraovićizvanredne profesorice Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta,u Zagrebu, Stanislava Walaszekasavjetnika u Visokom prekršajnom sudu RH i Višnje Drenški Lasan, odvjetnice iz  Zagreba te diskusije stručnjaka, koji su se okupili u broju većem od 60, donijeti su sljedeći zaključci:

1.Specijalizacija i obavezna edukacija sudaca za mladež, obiteljskih sudaca je obveza prema međunarodnim, ali i nacionalnim propisima.

2. Predlože se Ministarstvu pravosuđa pronalaženja mogućnosti smanjenja broja sudova koji će bit nadležni za maloljetnike, mlađe punoljenike i kazneno pravnu zaštitu djece (osnovati radnu skupinu)

3. Razviti unutar sudova mogućnost spajanja sudaca koji rade maloljetničke kaznene predmete i stausne predmete iz područja obiteljskog prava, kao pilot projekt ( sudovi za djecu)

4. Omogućiti stručnim suradnicima, izvanpravne struke (socijalnim radnicima, socijalnim pedagozima i psiholozima) rad u kaznenom i obiteljskom pravu.