P O Z I V

Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mlade poziva na javnu tribinu, stručni skup na temu:

Odgojni zavod kao odgojna mjera ili kazna zatvora

                         koja će se održati 12. srpnja 2022. godine, od 13,00 do 15,00 sati 

                                               u Tribini grada Zagreba, Kaptol 27 

Od iznimne je važnosti izvršavanje institucionalnih odgojnih mjera posebno odgojnog zavoda koji je zatvorena zavodska odgojna mjera. Gdje ju izvršavamo i na koji način kada su djeca ženskog spola u Hrvatskoj?  Upućivanje u odgojni zavod sud će izreći kad je maloljetnika nužno izdvojiti iz njegove životne sredine i prema njemu primijeniti pojačane mjere odgoja s obzirom na izražene poremećaje u ponašanju i nedovoljnu spremnost da prihvati odgojne utjecaje. Postupamo li u skladu s konvencijama i direktivama EU? Pravilima iz  Havane, Ujedinjenih naroda, još iz 1990, nakon donesene Konvencije o pravima djece predlaže se državama da prihvate minimalne standarde za djecu u sukobu sa zakonom i da ustanove u kojima se izvršavaju odgojne mjere budu manjih dimenzija i odvojene od onih za odrasle te da takve ustanove trebaju pružati odgoj, osposobljavanje i učenje životnim vještinama. Uvodničari u temu će biti: 

  1. Matea Babić, viši stručni savjetnik, Županijski sud u Zagrebu
  2. Martina Barić, Služba posebnih programa, analize, evaluacije i matice zatvorenika i maloljetnika, Ministarstva pravosuđa i uprave
  3. dr. sc. Saša Rajić, zamjenik pučke pravobraniteljice
  4. Tanja Katkić Stanić, Ravnateljica Zavoda za socijalni rad
  5. Predstavnica pravobraniteljice za djecu Republike Hrvatske

Moderatorica okruglog stola bit će: Davorka Lalić Lukač, mag.def.

Pozivaju se: suci, državni odvjetnici, odvjetnici, pravobranitelji, policijski službenici, socijalni radnici, socijalni pedagozi, psiholozi, pedagozi, odgajatelji, učitelji, nastavnici, profesori, liječnici, stručni suradnici za mladež, savjetnici, stručnjaci za djecu i mlade, predstavnici vladinih i nevladinih organizacija i studenti društvenih i humanističkih znanosti.