Stručni skup “Posebna odgojna ustanova” održati će se 7.prosinca 2010. u 13,00 sati u Zagrebu, Petrinjska 12, dvorana Trgovačkog suda u Zagrebu.

Uvodničarke će biti mr.sc. Marina Grozdić i mr.sc. Đurđica Križ.

Pozivaju se suci za mladež, državni odvjetnici za mladež, stručni suradnici i sve stručne osobe koje rade sa djecom i mladima.