Izvansudska nagodba /Restorative justice, Victim Offender Mediation/

Za temu stručnog skupa odabrali smo područje uvjetovanog oportuniteta u pred kaznenom postupku,  kojeg temeljem čl. 64 ZSM može primijeniti državni odvjetnik kada odlučuje o nepokretanju postupka te ga uvjetuje spremnošću maloljetnika da prema vlastitim mogućnostima popravi ili nadoknadi štetu nastalu kaznenim djelom.

U RH se od 2001. godine u Zagrebu, Osijeku i Splitu primjenjuje razvijeni model izvansudske nagodbe u kaznenom postupku prema maloljetnicima i mlađim punoljetnicima. U Europi i svijetu, kao ključne riječi koje vezujemo za ovaj pristup prepoznajemo kroz pojmove : Restorative Justice, Balanced and Restorative Justice, Victim Offendeer Mediation. Filozofija Restorative Justice se zalaže za uravnoteženje prava i interesa žrtve, počinitelja i zajednce. Povreda koja je nastala počinjenjem kaznenog djela, uz stručnu pomoć posrednika se na neki način vraća neposrednim sudionicima događaja koji uz aktivno sudjelovanje doprinose smanjenju nematerijalnih i materijalnih posljedica djela. Posebna pažnja se u ukupnoj proceduri daje oštećeniku, žrtvi.

Odabranu temu iznijela je:

Anja Mirosavljević, znanstvena novakinja na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu