Nakon održane javne tribine u Starogradskoj vijećnici 7. rujna 2011. u prisutnosti velikog broja stručnjaka zaključeno je da bi  primjena alternativnog postupanja policije i sustava socijalne skrbi ubrzala postupak prema maloljetniku i omogućila primjenu alternativnih sankcija za određene lakše prekršaje i s time bi se rasteretilo postupanje sudaca prekršajnih sudova, a učinkovitije djelovalo na maloljetnike.  Takvo postupanje je primjena restorativne pravde da se popravi šteta uz uključenje počinitelja, žrtve i zajednice.

prezentacija_HALT_Bart 1 CR