Na stručnom skupu uvodničari iz Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, sutkinja Visokog prekršajnog suda, predstavnica Ženske sobe i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova iznijeli su svrhu donošenja KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O SPREČAVANJU I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U OBITELJI, koji su planovi nadležnog ministarstva za njenu implementaciju, prijedloge nevladinog sektora i važnost nadzora nad njezinim izvršenjem. Okupili smo stručnjake iz Centara za socijalnu skrb,  prekršajnog suda, Ureda pučke pravobraniteljice,  Ureda Glavnog ravnateljstva policije, Ministarstva za demografiju, obitelj , mlade i socijalnu politiku, Ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Centra Luka Ritz, Agencije za odgoj, Dječjeg doma Tić, Udruge igra, Ureda probacije,Pravosudne akademije, Policijske akademije, Doma Duga, Veleposlanstva SAD uz zamjenicu gradonačelnika grada Zagreba. 

Ponovno smo istaknuli izvadak iz Konvencije

“1. Svrha ove Konvencije je:

a. zaštititi žene od svih oblika nasilja te spriječiti, progoniti i ukloniti nasilje nad ženama i nasilje u obitelji;

b. pridonijeti suzbijanju svih oblika diskriminacije žena i promicati punu ravnopravnost žena i muškaraca, uključujući i osnaživanje žena;

c. izraditi sveobuhvatni okvir, politike i mjere za zaštitu i pomoć svim žrtvama nasilja nad ženama i nasilja u obitelji;

d. promicati međunarodnu suradnju radi suzbijanja nasilja nad ženama i nasilja u obitelji;

e. pružiti potporu i pomoć organizacijama i tijelima nadležnim za provedbu zakona učinkovitom suradnjom radi usvajanja sveobuhvatnog pristupa suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

2. Radi učinkovite provedbe njezinih odredaba od strane Stranaka ova Konvencija uspostavlja specifičan mehanizam nadzora.”

26-4-2019-udruga-sudaca

sto-se-promijenilo-ratifikacijom-istanbulske-konvencije zagreb

_sto-nam-donosi_ik_2019