Na skupštini 11. veljače u 14 sati u Zagrebu, Kaptol 27. Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, a nakon 4 godine od regitracije Udruge prikazan je rad udruge. Predsjednica Udruge Lana Peto Kujundžić izvjestila je da su održani: 20 stručnih skupova i okrugli stol kroz ove četiri godine. Provodio se pilot projekt Stop program u 2012. i 2013.g. Surađivalo se sa Edukacijsko rehabilitacijskim fakultetom, Pravnim fakultetom, Studijem za socijalni rad, Udrugom Pragma, Udrugom izvansudske nagodbe u kaznenim predmetima prema maloljetnicima, Poliklinikom za zaštitu djece Grada Zagreba i Gradom Zagrebom.Izviješće o financijama udruge podnijela je Adinda Trupec Matutinović, rizničarka Udruge.
Izabran je upravni odbor od 4 člana: predsjednica Lana Peto Kujundžić, dopredsjednice Marina Parać Garma, tajnica Davorka Lalić Lukača, članovi Sonja Vrandečić i Melita Božičević Grbić.
Promijenjen je statut u odnosu na članak 23 Statuta koji se odnosi na savjetodavno vijeće i koji sada glasi da savjetodavno vijeće broji najmanje 6 članova time da su sjednice savjetodavnog vijeća javne i o kojima će se izvijestiti svi članovi udruge. Izabrani su članovi savjetodavnog vijeća. Predsjednica je predstavila program udruge za sljedeće razdoblje, nastavak Stop programa i održavanje stručnih skupova.

Predsjednica Udruge
Lana Peto Kujundžić