Dana 13.srpnja 2010. godine održana je sjednica upravnog odbora i savjetodavnog vijeća.

Zapisnike preuzmite ovdje: zapisnik sa sjednice upravnog odbora i svjetodavnog vijeća 13. srpnja 2010.