Održana je sjednica upravnog odbora i savjetodavnog vijeća.

Ovdje možete preuzeti zapisnik: Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora i savjetodavnog vijeća