Zapisnik sa  sjednice Upravnog odbora

Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež

dana 4.svibnja u 13,30 sati

na Vrhovnom sudu RH, Zagreb, Zrinjevac 3,

Dnevni red sjednice:

  1. Izvješće s 18. kongresa sudaca za mladež i dr. u Tunisu
  2. javna tribina
  3. zamolba Gradu za osiguranje prostora za održavanje tribina
  4. razno

Prisutni: Lana Petö Kujundžić, Marina Parać Garma, Melita Božičević Grbić, Davorka Lalić-Lukač.

Ispričala se: Sonja Vrandečić

Ad. 1

Na kongresu je prisustvovala predsjednica Udruge, Lana Petö Kujundžić i vodila  radionicu na temu „Sudac i djeca nacionalnih manjina „ uz suvoditelj dr Kentha Lewisa, socijalnog radnika, direktora ustanove za djecu, iz Philadelphia, SAD.

Učesnici radionice su bili iz: Kanade, Južne Afrike, Njemačke, Irske , Japana i Amerike

Zaključci radionice su: sudac i djeca etničkih manjina, ne umanjuju primjenu prava, ali pojačavaju primjenu svih mogućih mjera, a kako bi se najbolje odnosilo prema posebnim potrebama takvog djeteta. Donoseći odluku potrebno je proporcionalno nanesenom zlu ili ponašanju donijeti odluku koja nije veće zadiranje u osobnost od počinjenog ponašanja. Sudac mora biti sa znanjima o povijesti, običajima, pravu i ponašanju nacionalne manjine kako bi odluka bila u korist djeteta, počinitelja i žrtve, a ne odnosi se na osudu nacionalne manjine.

Internacionalna udruga očekuje da će se 10 članova naše Udruge uključiti u njihovu Udrugu. Članarina je 30 eura godišnje. Informirali bi nas o događajima, prisustvovanju na kongresima i sudjelovanje u izradi deklaracija koje se tiču maloljetničkog i obiteljskog sudovanja, dostavljali bi bilten Cronical.

Zaključak je Upravnog odbora da se treba obratiti Internacionalnoj udruzi sa zamolbom da razmotre mogućnost davanja povoljnijeg iznosa članarine za uključenje naše Udruge, npr. samo članovi Upravnog odbora.

Ad. 2

Dogovoreno je da će prva tribina biti 11.lipnja 2010. u 13 sati, Kaptol 27, tema: Etiologija maloljetničke delinkvencije. Pozvat će se: članovi Udruge, suci za mladež, državni odvjetnici za mladež, stručni suradnici u općinskim i županijskim sudovima i odvjetništvima i ostali suci koji sude u obiteljskim, statusnim predmetima, suci za prekršaje preko Visokog prekršajnog suda, centri za socijalnu skrb u RH preko nadležnog Ministarstva, odvjetnici preko HOK-a, zainteresirane institucije i lokalna zajednica putem javnog poziva.

Ad. 3

Udruga će se obratiti Gradu Zagrebu sa zamolbom da osiguraju prostor za održavanje tribina na Kaptolu.

Ad. 4

Zamolba Jelene Čugalj da se na području grada Čakovca organizira predavanja, edukacija iz područja etiologije, fenomenologije maloljetničke delinkvencije, nasilja, obiteljske psihopatologije itd., a u organizaciji članova naše Udruge, bit će razmotrena na slijedećoj zajedničkoj sjednici Upravnog odbor i Savjetodavnog vijeće.

Ad. 5

Predlaže se kao počasne članove uključiti suce za mladež u mirovini i profesore s fakulteta, a po prethodno dobivenoj suglasnosti.

U Zagrebu, 5.svibnja 2010.

Predsjednica Udruge

Lana Petö Kujundžić