Sjednica upravnog odbora i savjetodavnog vijeća je održana na temu održavanja II Međunarodne bienalne konferencije USZM-a o Stop programu, uključujući alternativne mjere/ diverziju, u Zagrebu 10. prosinca 2018. od 9,00 do 17,00 sati, hotel Dubrovnik sa simultanim prijevodom. Konferencija ima potvrđene međunarodne predavače. Zapisnik u prilogu. 

zapisnik-10-9-18