Sa temom : Lišavajući djecu slobode, skupa opasna praksa, održana je 6. Međunarodna konferencija maloljetničkog prava u organizaciji International Juvenile Justice Observatory u Brusselsu 3. i 4. prosinca 2014. Uz veliki broj predavača i učesnika sudjelovali smo kao Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mlade i u radionici predstavili Stop program u Hrvatskoj kao pilot projekt. U konferenciji glavne teme su bile: o reformi maloljetničkog prava koje mora biti preventivno, a manje kazneno; u kontekstu Europskog projekta “Zadržati mlade izvan kriminala, najbolja europska praksa”, o sistemu maloljetničkog prava koje mora biti po mjeri maloljetnika, razvoj i inovacije  alternativnih praksa koje su provjerene (projekt “Clear”).

IMG_0144