Održan je stručni skup na temu restorativne pravde.

-izlaganje sutkinje za mladež Renate Winter iz Austrije CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD

-izlaganje asistentice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Anje Mirosavljević: izvansudska_nagodba_za_mlade_u_sukobu_sa_zakonom