Pogledajte kratku seriju filmića koji su nastali u sklopu projekta (Za)pravo dijete čiji je cilj bio istražiti upoznatost mladih s dječjim pravima te upoznati mlade i lokalnu zajednicu o dječjim pravima.  Naš član udruge Marijan Vinogradac u ovoj kratkoj seriji filmića predstavlja proveden projekt, metodologiju i rezultate istraživanja. 

Cijelu seriju filmića pogledajte ovdje: (Za)pravo dijete na Youtubeu

zapravo-dijete-projekt