Prije više od 30 godina Konvencija o pravima djeteta (UN 1989)  je obvezala sve države da poduzmu sve potrebne zakonodavne, upravne, socijalne i prosvjetne mjere da zaštite dijete od svakog oblika tjelesnog ili emocionalnog nasilja, zanemarivanja, zlostavljanja ili iskorištavanja. Mjere zaštite moraju obuhvatiti djelotvorne postupke uvođenja socijalnih programa za pružanje potrebne pomoći djetetu i onima koji o njemu brinu te druge oblike prevencije i utvrđivanja, izvještavanja, ukazivanja, istraživanja, postupanja i praćenja slučajeva zlostavljanja djeteta.

Stoga predlažemo da država napravi sveobuhvatne preventivne programe u vrtićima, školama, domovima zdravlja, knjižnicama (odjelima za djecu) lokalnih zajednica za djecu i roditelje te stručnjake koji s njima rade kako bismo smanjili broj zlostavljane djece. Zdravstvenu edukaciju za rizične obitelji trebalo bi provoditi po liječnicima pedijatrima i liječnicima školske medicine, a nadzor takvih obitelji obuhvatiti s patronažnim sestrama.

Od Sveučilišta u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci, a i ostalim Učilištima u Republici Hrvatskoj tražimo provođenje istraživanja slučajeva zlostavljanja djece i prijedloge za djelotvorno preveniranje takvih oblika ponašanja. Nadležno ministarstvo mora organizirati obavezne predmete o pravima djece, zlostavljanju i zanemarivanju te međuljudskim odnosima na svim sveučilištima i učilištima društvenih znanosti i medicine.

Pozivamo ministarstva da naprave programe prevencije, socijalne programe, edukativne programe za studente kao i osnaže terenski rad stručnjaka socijalne skrbi kako bi pružali adekvatnu i pravodobnu pomoć djeci.

Nova zakonska rješenja udomiteljstva i posvojenja trebaju se usvojiti u radnim skupinama ne samo pravnika već i pomagačkih struka, psihologa, socijalnih pedagoga i socijalnih radnika.

Predlagani obiteljski sudovi kao specijalizirani sudovi unutar redovnih sudova trebali bi biti izdvojeni od općinskih sudova sa obiteljskim sucima i izvanpravnom strukom, psiholozima, socijalnim pedagozima i socijalnim radnicima.