Grad Velika Gorica i Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež  javno su objavili rezultate Stop programa za 2014.g. uPučkom otvorenom učilištu Velika Gorica, Zagrebačka 37 u utorak, 19. svibnja 2015. u 14 sati Grad Velika Gorica je u suradnji s Udrugom Sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, Policijom, Centrom za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica, Centrom za socijalnu skrb Velika Gorica i Organizacijama civilnog društva, proveo preventivni  pilot projekt prema maloljetnicima koji su prvi put došli u sukob sa zakonom – STOP PROGRAM.

Na skupu su bili prikazani rezultati projekta koji je bio usmjeren na prevenciju društveno neprihvatljivih oblika ponašanja mladih s naglaskom na preuzimanje odgovornosti i posljedice ponašanja. Stop program afirmira alternativni pristup u odgovoru društva na kažnjiva ponašanja maloljetnika, koji uključuje suradnju i koordinaciju svih sudionika u intervenciji kako bi se uspostavio socijalni mir, sigurnost i poštivanje pozitivnih standarda ponašanja, a bez procesuiranja počinitelja.

Predstavljanje Stop programa:

1.       Uvodna riječ – Lana Petö Kujundžić predsjednica USZM

2.       Pozdravna riječ – Dražen Barišić, gradonačelnik Grada Velike Gorice

3.       Stop program, zakonska i stručna uporišta – Lana Petö Kujundžić, predsjednica USZM

4.       Uloga policije – Kristijan Suša, načelnik PP Velika Gorica

5.       Uloga partnera u provedbi projekta:

Sanda Puljiz Vidović – Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica

Ines Fabijanić – Centar za socijalnu skrb Velika Gorica

6.       Evaluacija –  prof.dr.sc. Marina Ajduković

Stop program USZM 2015