MARTA Pascual, PhD, sutkinja iz Argentine je bila na radnoj večeri s predsjednicom i tajnicom udruge kao bismo dogovorili buduću suradnju. Martha Pascual je predsjednica Internacionalne udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i magistrata, predsjednica kaznenog suda za maloljetnike, Lomas de Zamora, provincija Buenos Aires, Argentina od 2002. do danas,bivša konzultantica za UNICEF Argentina,bivša Ministrica ljudskih razvoja u provinciji Buenos Aires,predstojnica za obiteljsko pravo na Sveučilištu Lomas de Zamora,direktorica specijalizacije za obiteljsko i nasljedno  pravo Sveučilišta Lomas de Zamora,profesorica na poslijediplomskom studiju Sveučilištu u Buenos Airesu. Njeno  područje specijalizacije je restorativna pravda. Napisala je  članke u brojnim znanstvenim časopisima i držala predavanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Trenutno je u Zagrebu na poziv ERF-a vezano za EU program pravosuđa na temu:” Implementacija prava maloljetnika na pojedinačnu procjenu”.