U Poliklinici za zaštitu djece Grada Zagreba održano je predavanje Bragija Gudbrandssona začetnika dječje kuće u Islandu i predstavnika VE pred prepunom dvoranom stručnjak za rad s djecom dana 25.ožujka 2014.g. na temu “Socijalne usluge prilagođene djeci i model dječje kuće”.
U prilogu je njegovo predavanje:

Bragi Gudbrandsson