Imamo li rehabilitacije u penalnom sustavu za
održana je 13. lipnja 2013. godine,
od 13,00 do 15,00 sati, Zagreb, Kaptol 27. 

Ovom tribinom učinili smo vidljivima potrebe izvršenja odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod i maloljetničkog zatvora i njenog stvarnog provođenja. Zakonodavni okvir i stvarnost su različiti. Nužno je potrebno poboljšati sustav.

Uvodničari u javnu tribinu, stručni skup, bili su:

 • Renata Šoher – Ministarstvo pravosuđa
 • Katkić Stanić Tatjana- OZ Turopolje
 • Marijana Majdak –Pravni fakultet u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada
 • Matea Babić- Županijski sud u Zagrebu

Moderator stručnog skupa bila je:

Lana Petö Kujundžić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

Na tribini su bili nazočne stručne osobe iz Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba, Pravobranitelja za djecu, Pučkog pravobranitelja, Ministarstva pravosuđa, Ministarstva socijalne politike i mladih, Ministarstva vanjskih poslova, Učiteljskog fakulteta, Pravnog fakulteta, Socijalnog rada, Centara za socijalnu skrb, Odgojnog zavoda, udruga koje se bave pravima djece i drugih vladinih i nevladinih predstavnika (oko 80  učesnika).

Zaključci stručnog skupa:

 1.  Saziv skupa je podizanje svijesti javnosti da su zanemarene potrebe maloljetnika u OZ i maloljetničkom zatvoru i neostavaruje se svrha izricanje odgojne mjere i maloljetničke sankcije jer se povećava broj maloljetnika, mlađih punoljetnika koji nastavljaju s činjenjem kaznenih djela.
 2. Poziva se stručna javnost da se angažira u radnoj skupini radi prijedloga kako razriješiti problem OZ i maloljetničkog zatvora (prostor, ekipiranost, sredstva rada, supervizija,financiranje, uključenost lokalne sredine) sa prijavom na mail: uszm@uszm.hr
 3. Uprava za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa će sazvati radnu skupinu i omogućiti u svojim prostorima priremu prijedloga Ministru pravosuđa i Ministrici socijalne politike i mladih
 4. Žurno se treba predložiti izmještanje OZ s područja Turopolja u prostor u Zagrebu ili u blizini Zagreba kako bi se smanjili troškovi prijevoza maloljetnika i maloljetnike uključili u rad zajednice
 5. Samo kroz rad u malim zajednicama moguć je kvalitetan pojačan rad odgajatelja, a povezivanje sa socijalnom skrbi je nužnost
 6. Službenici osiguranja moraju biti sa posebnim sklonostima za rad s mladim ljudima i moraju imaju posebnu edukaciju, što je preduvjet za raspoređivanje u rad u OZ i maloljetnički zatvor.
 7. Nesmiju biti diskriminirani maloljetnici koji su smješteni u  odgojni zavod od maloljetnika koji su smješteni u odgojnu ustanovu.