Pozivamo stručnjake/inje za djecu i mladež na stručni skup pod nazivom „Djevojčice žrtve seksualnog nasilja“ koji će se održati 26. lipnja 2017. godine od 13 do 15 sati na adresi Kaptol 27, Zagreb. Seksualno nasilje je rodno određeno i statistički najčešće žrtve su maloljetne djevojke ili mlade žene. Budući da smo preuzeli Direktivu EU o žrtvama (2012/29) i Europska Unija nedavno je ratificirala Konvenciju vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istambulsku konvenciju) želimo kroz ovaj stručni skup istaknuti važnost zaštite prava djevojaka i žena te kritički promotriti stvarnost rodne ravnopravnosti u Hrvatskoj.

Stručni skup će se organizirati uz financijsku potporu francuske organizacije Mediterranean Women’s Fund koja promiče ženska prava u mediteranskoj regiji.

Uvodničarke u stručni skup će biti:

  • Maja Mamula, koordinatorica Ženska sobe, “Seksualno nasilje i žrtve izvan fokusa”
  • Mirjana Duduković, Ženska grupa Karlovac Korak, “Seksualno zlostavljanje žena i djece- primjeri iz prakse”
  • Predstavnik/ca Organizacije Status M, “Prevencija rodno uvjetnog nasilja”

Stručnim skupom moderirati će predsjednica USZM-a, Lana Petö Kujundžić, sutkinja i predsjednica odjela za mladež Županijskog suda u Zagrebu. Svi/e sudionici/e dobiti će primjerak EU direktive o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela i potvrdu o sudjelovanju na skupu.

Sudjelovanje na stručnom skupu besplatno je za sve sudionice/ke te nakon stručnog skupa biti će organiziran domjenak, stoga Vas molimo da se prijavite na mail: uszm@uszm.hr.

—————————-PRIJAVE SU ZATVORENE, HVALA NA INTERESU!—————————-

 

logo_mwf