Stručni skup održan 7. studenog 2013.

od 13,00 do 15,00 sati, Zagreb, Kaptol 27.

Ovom tribinom učinili smo vidljivima postupke prekršajnih sudaca prema maloljetnicima sa posebnim osvrtom na Zakon o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima, kao i koje sankcije se izriču u odnosu na maloljetne počinitelje prekršaja.

Uvodničari u javnu tribinu, stručni skup, bili su:

1. Nada Jelavić, sutkinja, Prekršajnog suda u Zagrebu

2. Stanislav Walaszek, viši sudski savjetnik iz Odjela dežurne službe, Prekršajnog suda u Zagrebu

3. Gabrijel Jurina, viši stručni savjetnik iz Odjela dežurne službe, Prekršajnog suda u Zagrebu

4. Lea Čavić, odvjetnica iz Zagreba

Moderator stručnog skupa bila je:

Lana Petö Kujundžić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

Odazavalo se 75 zainteresiranih prekršajnih sudaca, sudaca za mladež, obiteljskih sudaca, državnih odvjetnika, odvjetnika, policajca, pravobranitelja, stručnih suradnika za mladež, savjetnika, socijalnih radnika, socijalni pedagoga, psihologa, psihijatara, pedijatara, odgajatelja, učitelja, nastavnika, profesora, stručnjaka za djecu i mlade, predstavnika vladinih i nevladinih organizacija i studenata društvenih znanosti.

Zaključak skupa:
1. Radi zaštite djetetovih prava uvesti zakonsku obvezu branitelja po službenoj dužnosti kada je maloljetnik uhićen ili će se prema njemu primjeniti najteža sankcija, maloljetnički zatvor. Omogućiti svakom maloljetniku na njegov zahtjev postavljanje branitelja po službenoj dužnosti.
2. Kako bi se sankcijom ostvarila svrha izricanja nužno je poznavanje maloljetnika i kontakt sa Centrom za socijalnu skrb, te traženje izvješća o osobnim i obiteljskim prilikama maloljetnika
3. Uvođenje stručnog suradnika, nepravne struke, koji će izrađivati mišljenja za hitne slučajeve uhićenih maloljetnika ali i kontrolirati izvršavanje izrečene odgojne mjere
4. Maloljetnika lišiti slobode samo u krajnjim i rijetkim slučajevima, koristiti sve moguće alternativne sankcije
5. Tražiti od Visokog prekršajnog suda i svih predsjednika prekršajnih sudova specijalizaciju pojedinih sudaca koji bi trebali raditi samo maloljetničke predmete, a koji imaju sklonosti za rad s mladim ljudima ali i znanja iz kriminologije, socijalne psihologije, socijalnog rada i pedagogije.
6. Zagovarati diverziju prekršajnih slučajeva kada su u pitanju maloljetnici kako bi već policajci i socijalna skrb djelovali na maloljetnika da ponovno ne čini prekršaje. (Kao npr. Stop program).