Stručni skup na temu nacrta prijedloga Obiteljskog zakona u odnosu na prava djece održan je 3.prosinca 2013 godine od 13,00 do 15,00 sati, u Zagrebu, Kaptol 27.

Što možemo učiniti bolje kod donošenja Nacrta prijedloga zakona koji se odnosi na prava djece? Kao zajednica i svi mi koji sudjelujemo u postupcima smo zainteresirani o postupcima i pravu, koje se odnose na djecu. Obzirom na niz otvorenih tribina o obiteljskom pravu ova tribina je bila posvećena samo pravima djece.

Uvodničari u javnu tribinu, okrugli stol, bili su:

1. doc.Branka Rešetar, Pravni fakultet u Osijeku,
2. doc. Slađana Aras, Pravni fakultet u Zagrebu
3. sutkinja Marina Parać Garma, Općinskog građanskog suda u Zagrebu
4. prof.dr.sci. Aleksandra Korać Graovac, Pravni fakultet u Zagrebu

Moderator okruglo stola bila je:

Lana Petö Kujundžić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

Stručnom skupu se odazvalo 70 tak stručnih osoba od obiteljski sudaca, sudaca za mladež, prekršajnih sudaca do profesora Pravnog fakulteta u Zagrebu, Hrvatskih studija, državnih odvjetnika, odvjetnika, pravobranitelja, stručnih suradnika za mladež, savjetnika, te predstavnika vladinih i nevladinih organizacija i studenata društvenih znanosti.
Zaključci:
Doc. dr. sc. Slađana Aras: Reformu obiteljskog sudskog postupanja nužno bi trebala slijediti i reforma obiteljskog organizacijskog procesnog prava. U budućim reformama treba razmisliti o okrupnjavanju nadležnosti, odnosno o prenošenju obiteljske jurisdikcije na određene prvostupanjske sudove, u pravilu sudove u sjedištu županijskih sudova. Također, trebalo bi razmisliti o Višem obiteljskom sudu kao drugostupanjskom sudu na području Republike Hrvatske. Uz to, bilo bi potrebno ustrojiti stalne stručne službe, sastavljene od psihologa, socijalnih radnika i sličnih stručnjaka, na prvostupanjskim sudovima. Naravno da reforma (obiteljskog) organizacijskog procesnog prava, posebno izbor među obiteljskim sudovima kao prvostupanjskim sudovima ili obiteljskim odjelima prvostupanjskih sudova koji bi imali i obiteljsku jurisdikciju, zahtjeva i potrebno istraživanje, uzimanje u obzir broja obiteljskih predmeta, ali i drugih podataka.
Sutkinja Marina Parać Garma:Procesni položaj djeteta u sudskim postupcima bitno je ojačan odredbom po kojoj je maloljetno dijete stranka u svim postupcima u kojima se odlučuje o njegovim pravima i interesima te odredbama o zastupanju djeteta, utvrđivanju mišljenja djeteta, dužnosti obavješćivanja djeteta o predmetu, tijeku i mogućem ishodu postupka kao i o dužnosti upoznavanja djeteta s odlukom suda.

Konačni prijedlog Obiteljskog zakona – prava djece-prof.Korać
prava djece- Obiteljski zakon 3.12.2013
Tribina Marina Parać Garma 2013