Temeljem članka 15. Statuta, predsjednica Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mlade saziva izbornu sjednicu skupštine,

 za dan 19. ožujak 2018. godine,

od 13,00 do 14,00 sati, Zagreb, Kaptol 27.

Za sjednicu Skupštine predlaže sljedeći:

DNEVNI RED:

  1. otvaranje sjednice i utvrđivanje broja prisutnih članova i kvoruma
  2. verifikacija zapisnika sa izvanredne skupštine iz prosinca 2017.
  3. izvješće o radu 2017.
  4. financijsko izvješće 2017.
  5. plan rada za 2018.
  6. izbor članova upravnog odbora
  7. razno

 Posebno skrećemo pažnju članovima udruge da je važno da prisustvuju skupštini jer se radi o izbornoj skupštini.   

U Zagrebu 5.veljače 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Predsjednica USZM-a

Dr.sc.Lana Petö Kujundžić