Urednice konferencije poslale su nam web stranicu III. znanstveno-stručnog interdisciplinarnog skupa “Pravna zaštita prava na (zajedničku) roditeljsku skrb” koji će se održati 2. i 3. lipnja 2011. godine na Pravnom fakultetu u Osijeku:
http://www.pravos.hr/hupzo/