IZDVAJANJE DJECE IZ OBITELJI, PRIPREMA I IZVRŠENJE

koja  se održala 28. svibnja 2013. godine, Zagreb, Kaptol 27. 

Obzirom na sve zakonske i društvene promjene koje prate  izdvajanje djece i alternativnu skrb o djeci otvara se u svakodnevnom životu i radu niz novih pitanja i dvojbi o kojima se  progovorilo sa aspekta SOS dječjeg sela, socijalnog rada i sudskog pogleda.

Uvodničari u javnu tribinu, okrugli stol, bili su:

 1. Višnja Matić- SOS dječje selo
 2. dr. Jugoslav  Gojković, psihijatar
 3. Tijana Kokić, sutkinja Općinskog građanskog  suda u Zagreb
 4. Božena Horvat-Alejbegović, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb

Moderator okruglo stola bila je:

Marina Ajduković, prof. Studija za socijalni rad Pravnog fakulteta u Zagrebu

STRUČNI SKUP  „IZDVAJANJE DJECE IZ OBITELJI, PRIPREMA I IZVRŠENJE“

ZAKLJUČCI:

 • Iznimno je važno uključiti dijete u proces odlučivanja u svakoj fazi postupka izdvajanja – poštivati pravo djeteta na sudjelovanje , i pravo da dobije povratnu informaciju o rezultatima postupka izdvajanja, bez obzira da li je njegovo mišljenje i njegova želja uzeta u obzir
 • Važno je održavati kontinuitet u održavanju kontakta s djetetom i njegovom obitelji od strane socijalnog radnika u Centrima, te pokušati umanjiti fluktuaciju stručnih djelatnika Centra za socijalnu skrb u vođenju slučaja jedne obitelji
 • Istaknuta je potreba za edukacijom sudaca u području skrbi o djeci i i zaštiti prava djeteta –ispitati mogućnost uvođenja edukacije u sklopu Pravosudne Akademije
 • Kvalitetu provođenja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljskog prava potrebno je unaprijediti i uvesti nove mjere kako bi prevenirali izdvajanje djece iz biološke obitelji
 • Kako bismo smanjili osjećaj profesionalne usamljenosti potrebno uje više zajedničkih sastanaka i diskusija –intenziviranje međuresorne suradnje
 • Izgradnja međusobnog profesionalnog povjerenja stručnjaka iz različitih resora
 • Potrebno je pravovremeno reagirati u kompleksnijim slučajevima , po potrebi sudac treba ostvariti osobni kontakt s djetetom i njegovim roditeljima kako bi što brže donio najbolju odluku
 • Potrebno je promijeniti sudsku praksu nenavođenja konkretnog oblika smještaja za dijete koje se izdvaja iz biološke obitelji
 • Potrebno je osigurati privremeni hitni smještaj za dijete u novom planu transformacije ustanova
 • Vraćanje na osobnu odgovornost –što svaki pojedini stručnjak može učiniti za pojedino dijete; ponekad i jedna rečenica može napraviti razliku

Odazvali su se suci za mladež, obiteljski suci, suci prekršajnih sudova, suci kaznenih odjela, državni odvjetnici, policajci, odvjetnici, pravobranitelji, odgajatelji, učitelji, nastavnici, profesori, stručni suradnici za mladež, savjetnici, stručnjaci za djecu i mlade,psiholozi,socijalni radnici, socijalni pedagozi, psihijatri, pedagozi, predstavnici vladinih i nevladinih organizacija i studenti humanih znanosti.

Izmještaj djeteta iz obitelji priprema i izvršenje-psihijatar-

Izdvajanje djece iz obitelji priprema -CZSS Zagreb-

http://prezi.com/hrz6z_kzcqv9/q4c/