Održana je javna tribina, stručni skup na temu:

PRIMJENA NAČELA SVRHOVITOSTI U POSTUPANJU PREMA MALOLJETNIM I MLAĐIM PUNOLJETNIM POČINITELJIMA KAZNENIH DJELA / uvjetovani oportunitet-diverzija/

 21. travnja 2015. godine, od 13,00 do 15,00 sati
Zagreb, Kaptol 27.

U hrvatskom maloljetničkom pravu, u skladu s međunarodnim standardima i preporukama, po načelima materijalnopravnih i postupovnih propisa, značajno se afirmira načelo supsidijarnosti reakcije društva na delinkvenciju mladih. Važno je da se prema maloljetnicima i mlađim punoljetnicima, primjenjuje mogućnost drugačijeg postupanja, primjena alternativnih sankcija, odnosno da kao što to Konvencija o pravima djeteta određuje:” Kad je god to primjereno i poželjno, države će donijeti mjere za postupanje s mlt. počiniteljima kaznenih djela bez pribjegavanja sudskim postupcima uz osiguranje punog poštovanja ljudskih prava i pravne zaštite” te ih  se već na početku lošeg ponašanja uputi na preuzimanje odgovornosti, sagledavanje posljedica i  dobro ponašanje.

Kako predkazneni postupak provode državni odvjetnici za mladež u postupanju prema maloljetnicima/mlađim punoljetnicima, važno nam je njihovo iskustvo u radu s mladim ljudima, ali i osvrt socijalne skrbi koja je zadužena za organizaciju i provođenje alternativnih sankcija, kako mladi ljudi ne bi nastavili s asocijalnim ponašanjem.

Uvodničari u javnu tribinu, okrugli stol, bili su:

  • Anita Kalajžić, zamjenica Općinske državne odvjetnice za mladež, voditeljica Odsjeka za mladež
  • Lidija Schauperl, viša stručna savjetnica ODO-a Zagreb
  • Đurđica Petran Baloković, CZSS Zagreb

Moderator okruglog stola bila je:

  • Sonja Vrandečić, sutkinja Općinskog kaznenog suda u Zagrebu

Odazvalo se 65 stručnjaka i stručnajakinja.    

ZAKLJUČCI SU BILI:

 

  1. U postupcima iz nadležnosti sudova za mladež, postupaju državni odvjetnici za mladež koji naglašavaju specifičan položaj mladeži pred zakonom, što je vidljivo i kroz primjenu načela svrhovitosti te odbačaja kaznene prijave u 63 % slučajeva. Državnim odvjetnicima za mladež u vršenju dužnosti pomažu stručnjaci izvanpravne struke te gotovo sva državna odvjetništva imaju svoje suradnike. Može se reći da zbog hitnosti postupanja, kad su u pitanju maloljetnički predmeti, postoji realno opterećenje koje se ogleda u nedovoljnom broju zamjenika državnog odvjetnika u odnosu na broj zaprimljenih kaznenih prijava. Općenito se smatra da bi u maloljetničkim predmetima, upravo zbog primjene uvjetovanog oportuniteta i načela svrhovitosti, trebalo podići granicu zapriječene kazne s pet na 8 godina za kaznena djela kao što su provale u kioske, sladoledne škrinje. Potrebno je i dalje osigurati postojeći nivo specijalizacije, edukacije zamjenika državnih odvjetnika kad su u pitanju maloljetnici.

 

  1. U sustavu socijalne skrbi, alternativne sankcije provode, organiziraju,nadziru, potiču i izvještavaju, većinom defektolozi/socijalni pedagozi. Zbog drugačije organizacije poslova u centrima za socijalnu skrb, također nedostaje stručnih djelatnika koji bi se uistinu mogli specijalizirati samo za provođenje odgojnih mjera, a za što uporište danas pronalazimo u znanstvenim i stručnim radovima i konačno u povećanom broju izrečenih alternativnih sankcija unazad četiri godine. Posebne obaveze se izvršavaju u lokalnoj zajednici, proširuje lista ustanova, udruga ali i neki sudionici više ne sudjeluju u provedbi jer su prihvatili izvršenje humanitarnog rada za odrasle počinitelje kaznenih djela. Suradnja s ODO, sudom, ustanovama i udrugama je dobra, ali može biti i bolja. Možda češće organizirati zajedničke susrete i radne sastanke?

 

 alternativna postupanja TRAVANJ 2015 1

Iskustva CZSS u provedbi alternativnih sankcija(1)