P O Z I V

Predsjednica Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež  saziva  11. Skupštinu udruge

za dan 21. veljače  2019. godine,

u 14,30 sati, Zagreb, Kaptol 27.

Na skupštini će se raspravljati o:

  • izvješću o radu za 2018.
  • financijskom izvješću za 2018.
  • planu rada i financijskom planu za 2019.
  • razno: uplata članarine

Izvješća će podnijeti predsjednica udruge Lana Petö Kujundžić, tajnica udruge Davorka Lalić Lukač i rizničarka Nada Damjanović.

Pozivaju se svi članovi udruge.