Na dvotjednu razmjenu iz Francuske na upoznavanje maloljetničkog prava u Hrvatsku nam je došlo dvoje studenata koji u Akademiji za maloljetničko pravo i probaciju Francuske specijaliziraju za voditelje probacije.Prvi radni dan su proveli na Županijskom sudu u Zagrebu, iza kojeg slijedi Općinski kazneni sud , odjel za mladež, Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu, odjel za maloljetničku delinkvenciju, Centar za socijalnu skrb Zagreb, podružnice Centar i Trnje, Dom za odgoj djece Zagreb, Policijska uprava Zagrebačka, odsjek maloljetničke delinkvencije, Maloljetnički zatvor i Odgojni zavod Požega, Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba te niz nevladinih organizacija od Udruge Pragama, Udruge igra do Zajednice susret i Udruge za izvansudsku nagodbu. Program traje od 5. do 16. listopada 2015.