Na stručnom skupu, javnoj tribini bilo je 46 prisutnih sudaca, odvjetnika, predstavnika CZSS, učeničkih domova, osnovnih škola, dječjeg doma AGM, Ministarstva za demografiju, obitelj i socijalnu skrb, Obiteljskog centra u Zagrebu, Doma Duga, Udruge slijepih i Grada Zagreb – Ureda za zdravstvo i zamjenica gradonačelnika. 

Uvodničari u temu su naveli da su poremećaji hranjenja kronično samoinicijativno izgladnjivanje ili prejedanje zbog iskrivljene percepcije vlastitog tijela. Tri najčešća poremećaja hranjenja su anoreksija nervoza, bulimija nervoza i kompulzivno prejedanje. Tri osnovne odrednice za razvoj poremećaja hranjenja su: biološka, psihološka i sociokulturalna. Uz njih postoji niz čimbenika koji se smatraju uzrokom poremećaja hranjenja: kulturološki (i/ili obiteljski) pritisak, neravnoteža neuroprijenosnika, emocionalni poremećaji i poremećaji osobnosti. Poremećaji hranjenja vrlo su kompleksni i svaki poremećaj određen  je različitim kombinacijama uzročnih čimbenika. 

 

Zaključak skupa je da smo kao stručne, odrasle osobe odgovorni za zdravlje djece, osoba do 18 godina te da je važno rano prepoznavanje poremećaja hranjenja kod adolescentica, adolescenata. Potrebno je obratiti se liječniku i pozitivno usmjeriti dijete s problemima hranjenja.