Potaknuti nedavnim istupima žrtava seksualnog uznemiravanja i nasilja, Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež oštro osuđuje svaku vrstu nasilja i podržava žrtve da otkriju i prijave počinitelje, uz pravnu i psihološku pomoć i podršku. Prijavljivanje (u kaznenom i građanskom postupku) seksualnog nasilja i uznemiravanja je nužno, radi zaustavljanja nasilja i uznemiravanja, javne osude seksualnog nasilja i preveniranja budućeg nedopustivog ponašanja.

Nedopustivo je da učenice/učenici, studentice/studenti trpe spolno zlostavljanje od učitelja ili profesora

Prema Kaznenom zakonu spolno uznemiravanje je kazneno djelo i to svako verbalno, neverbalno ili fizičko neželjeno ponašanje spolne naravi koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobi, koje uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje. Spolno uznemirava onaj tko je drugoj osobi nadređen ili koja se prema njemu nalazi u odnosu zavisnosti ili koja je posebno ranjiva zbog dobi, bolesti, invaliditeta, ovisnosti, trudnoće, teške tjelesne ili duševne smetnje.
Prema Zakonu o diskriminaciji oblik diskriminacije je spolno uznemiravanje. 
Žrtve mogu zatražiti kazneni progon ili pokrenuti prekršajni postupak i tražiti da se utvrdi da su diskriminirane uz naknadu štete u civilnom postupku.
Svaka profesija ima kodeks ponašanja i treba osuditi loše ponašanje svog člana. Ova ponašanja se mogu prevenirati edukacijom, nadzorom i savjetnim vijećima u školama, visokim učilištima i sveučilištima.