Kuća Europe bila je posljednja lokacija ovogodišnjeg Legal Week projekta u kojoj je glavnu riječ držala Lana Peto Kujundžić, sutkinja Visokog kaznenog suda i predsjednica Udruge obiteljskih sudaca, na već spomenutu temu u uvodnom dijelu članka “Pravna zaštita djece u kaznenom pravu”U interaktivnom razgovoru s jednim od članova Legal tima objasnila je stanje današnjeg pravosuđa na temu prevencije djece u kaznenom pravu. Najprije je pričala o djetetu kao počinitelju te o djetetu kao žrtvi kaznenog djela, zatim o kršenju djetetova prava na privatnost te općenito o pravima djeteta i na kraju o pravu na zaštitu od nasilja i zanemarivanja.

„Najvažniji je interes djeteta. Uvijek sam se vodila time da je najbitniji svaki pojedinac, svako dijete koje odrasta i kako će ono odrasti te u što će se pretvoriti. Kad vidim da određenom sankcijom mogu kvalitetno djelovati na to dijete i njegovu budućnost, mogu reći da mi je to najveća satisfakcija“ naglasila je sutkinja.

 

Izvor: https://www.estudent.hr/novosti/tjedan-raznolikih-predavanja-i-zanimljivih-posjeta-kako-je-protekao-legal-week-2023