Dana 30. prosinca 2016. u 14h u Zagrebu održana je VIII. skupština udruge na kojoj je prisustvovalo 18 članova i članica udruge.

Usvojen je financijski plan za 2017. godinu sukladno ciljevima. U planiranju prihoda USZM se oslanja na predviđanja temeljem dosadašnjih godina kada je od našeg osnutka 2010.godine prosječan prihod ispod 100.000,00 kuna. Prihodi su od članarina, sredstava temeljem natječaja, donacija i sredstava temeljem natječaja drugih srodnih OCD-a.Plan rashoda je temeljem prijašnjih godina najveći dio za drugi dohodak osobama koje odrade dane poslove edukacije, provođenje programa i poslove vezane uz rad udruge.
Plan zaduživanja i otplate nije napravljen jer se udruga neće zaduživati u 2017 .godini.