Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca

 i stručnjaka za djecu i mladež

 

            Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora od 8. rujna 2022. godine, koja je održana on  line

            Prisutni: Lana Petö Kujundžić, Dalida Rittossa, Kokić Tijana i Irena Kvaternik

Dnevni red:

  1. Izbor tajnice USZM-a
  2. Izvješće Dalide Rittosse o dovršetku projekta kojeg je vodila
  3. Obavijest o partnerstvu s Udrugom Pragma
  4. Obavijest o suradnji s Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu Osijek
  5. Razno

Ad. 1.

Za tajnicu Davorku Lalić Lukač je održana komemoracija i kupljen vijenac za ispraćaj na krematoriju u Zagrebu.

 Jednoglasno je prihvaćen prijedlog da se izabere tajnica Snježana Pavlin Oreški, koja je dugogodišnji volonter za udrugu u obavljanju administrativnih radova. Stoga je sada tajnica izabrana i može obavljati poslove Udruge umjesto naše pokojne tajnice Davorke Lalić Lukač.

Ad. 2.

Projekt Hrvatske zaklade za znanost “Life in the time of COVID-19 – Social implications on the security and well-being of vulnerable groups in the European context” i istraživanje viktimizacije djece tijekom pandemije COVID-19 bolesti. Dalida Rittossa je navela da je suočavanje s razornim posljedicama COVID-19 krize koje su prouzročile oštre rupture u različitim sferama društvenoga života i njihov utjecaj na zaštitu prava ranjivih osoba bio razlog provođenja projekta. Negativni učinci jedne od kriza kojoj se teško može pronaći pandan u prošlosti pokrenuli su lavinu znanstvenih istraživanja kako bi se rasvijetlio fenomen u fokusu, a sve u nastojanju ostvarivanja ideje da znanost mora služiti boljitku zajednice. Unatoč iznimno brzom priljevu velikog broja znanstvenih radova, nedavno objavljene studije pokazale su kako još uvijek postoji zamjetan izostanak istraživačkog interesa za problematiku vezanu uz nepogode i njihov utjecaj na djecu. U nastojanju da se odgovori  i premosti uočen istraživački procjep, nastala je, prema znanju autorice Dalide Rittosse, prva empirijska studija koja istražuje nasilje nad djecom u doba COVID-19 bolesti u Hrvatskoj s posebnim fokusom na razdoblje lockdowna.

Na ovoj stranici nalaze se zadnji radovi objavljeni u sklopu projekta:

https://hrcak.srce.hr/broj/21838

Projektne aktivnosti:

https://sites.google.com/pravri.hr/covid-19vulnerability/home

Stranica o radionicama u okviru programa cjeloživotnog obrazovanja „Pravo u zajednici“:

https://sites.google.com/pravri.hr/pravo-u-zajednici/doga%C4%91anja?authuser=0

 

Ad.3.

Nedjeljko Marković je izvijestio u ime Udruge Pragma da je od 1. rujna 2022. započeo s provedbom programa “Podrška obitelji u zajednici” uz potporu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Partneri su, uz USZM i Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu i Grad Zagreb.

Ad. 4.

USZM je aktivna u suradnji s Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu, Osijek i zamolba je da se konferencija CSC 2022. održi i on line za naše članove. Tema konferencije je „Mentalno zdravlje i dječja dobrobit u digitalnom dobu“, a konferencija se održava u novim prostorima Centra za nestalu i zlostavljanu djecu u Višnjevcu, dana 14. listopada 2022. godine, a zamoljeni predavač je predsjednica USZM-a Lana Petö Kujundžić.

Ad. 5.

Nadalje su u planu stručni skupovi, a prema prijedlozima članova savjetodavnog tijela. Skupština će se održati u prosincu 2022. ili siječnju 2023. i izabrat će se peti član upravnog odbora.

U Zagrebu 8.rujna 2022.

                                                                       Predsjednica USZM-a

                                                                       dr.sc. Lana Petö Kujundžić