Z   A   P   I   S   N   I   K

sa osme  Skupštine Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, održane 22. veljače 2017. godine u Zagrebu, Kaptol 27

 

Od ukupnog broja aktivnih članova udruge /37/ koji su platili članarinu za 2016. godinu, prisutno je 20 članova Skupštine. Utvrđen je kvorum u skladu čl. 9 i čl. 14. Statuta Udruge, te da Skupština može odlučivati jer je prisutna natpolovična većina članova.

Skupštinom je predsjedala predsjednica Udruge Lana Petö Kujundžić, u radno tijelo Skupštine je jednoglasno izabrana kao zapisničar Davorka Lalić-Lukač, te ovjerovitelji zapisnika: Nada Damjanović i Adinda Trupec Matutinović.

Predložen je i jednoglasno usvojen slijedeći:

                D  N  E  V  N  I        R  E  D

  • izviješće o radu za 2016.
  • financijsko godišnje izviješće za 2016.
  • operativni plan rada i financijski plan za 2017.
  • razno: uplata članarine

Ad. 1.

Predsjednica Udruge podnosi izvještaj o radu: prethodne godine nastavili smo s aktivnim ostvarivnjem ciljeva Udruge kroz održavanje redovitih tribina iz područja djelatnosti USZM, bili smo prisutni u stručnoj i široj javnosti kroz medijske istupe, kroz partnerstvo s nevladinim udrugama i institucijama, sklapali partnerske odnose tijekom provođenja Stop programa. Pobliži opis rada za 2016. godinu iznesen je na izvanrednoj sjednici skupštine u prosincu 2016.

Ad. 2.

Blagajnica udruge podnosi izvještaj o tijeku 2016. godine: Udruga i dalje vodi dvojno knjigovodstvo koje je povjereno knjigovodstveno-računovodstvenom servisu “Obad”. Od 2017. odabran je računovodstveni servis PDS iz Sopota za vođenje knjigovodstva u 2017.g. Uredno se podnose sva kvartalna i godišnja izvješća Min.financija, Fini o čemu Udruga vodi urednu evidenciju, odnosno prilikom javljanja na natječaje za dodjelu projekata, ishođuju se potvrde Porezne uprave da udruga nema nikakvih poreznih dugova. Podnose se i posebni izvještaji donatorima za dobivena/potrošena proračunska sredstva. Promet po računu Udruge kretao se do maksimalno 98.000,00 kuna, s tim da danas na računu imamo iznos od 32.000,00 kuna.

Ad.3.

U odnosu na plan rada za tekuću godinu, nastavljamo s provedbom Stop programa i javljamo se na natječaj Grada Zagreba, Velike Gorice i Ministarstva demografije, obitelji i socijalne politike i mladih. Nastavlja se sa stručnim skupovima i prvi je u 2017. održan u partnerstvu s Hrabrim telefonom o Direktivi 2016. o pravima maloljetnika u kaznenom postupku.

Također planiramo razraditi kroz module edukaciju za nove stručnjake koje bismo osposobili za rad na Stop programu, prvenstveno udovoljavajući molbi Grada Samobora.

Prezentiran je novi operacioni plan za 2017. i financijski plan koji je već iznesen na izvanrednoj sjednici skupštine u prosincu 2016.

Ad. 4.

Zamoljeni su članovi Udruge da uplate godišnju članarinu kako bi Udruga mogla uredno djelovati i oslanjati se na ovaj izvor prihoda.

 

Zapisničar                    Predsjednica USZM

Davorka Lalić-Lukač                Lana Petö Kujundžić

 

Ovjerovitelji zapisnika:  Adinda Trupec Matutinović

                         Nada Damjanović