Održan je stručni skup 26. lipnja 2017. godine uz financijsku potporu francuske organizacije Mediterranean Women’s Fund koja promiče ženska prava u mediteranskoj regiji.

Uvodničari/ke u stručni skup su bili/e:

Stručnim skupom moderirala je predsjednica USZM-a, Lana Petö Kujundžić, sutkinja za mladež, predsjednica odjela za mladež Županijskog suda u Zagrebu. Svi/e sudionici/e dobili/e su primjerak EU direktive o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela i UNICEF-ovu brošuru “Priprema djeteta za sud” te potvrdu o sudjelovanju na skupu. 

Na stručnom skupu identificirani su glavni problemi vezani uz seksualno nasilje nad djevojčicama i ženama: seksualno nasilje je problem koji je zanemaren od strane institucija i politika, nepostojanje sistematskog prikupljanja podataka, nerazumijevanje pojma seksualnog zlostavljanja, žrtve ne dobivaju pravnu zaštitu nego su češće izvrgnute stigmatizaciji i reviktimizaciji od strane nadležnih institucija (od policije, socijalne skrbi, zdravstva, državnog odvjetništva do suda), nedostatak sustavne edukacije svih stručnjaka/inja uključenih u rad sa djevojčicama žrtvama seksualnog nasilja, nedostatak sustavnih preventivnih programa i specijaliziranih servisa za dugoročnu i besplatnu podršku žrtvama, raskorak između očekivanja žrtava i stvarnog funkcioniranja sustava, neosviještenost javnosti o problematici seksualnog zlostavljanja i okrivljavanja same žrtve za zločin koji joj se dogodio.

 

logo_mwf